Etichete imprimate digital, cu grafica realizata cu soft HP INDIGO SMARTSTREAM MOSAIC

Etichete unice imprimate cu caractere variabile (text sau imagini) utilizate in campanii publicitare sau evenimente personale si corporate.