ROMPRIX EXIM S.R.L. anunţă procedura de achiziţie pentru elaborarea Planului de Afaceri, a Formularului Electronic de Proiect şi pentru Managementul Proiectului „DEVELOPMENT OF ROMPRIX EXIM SRL THROUGH THE ACQUISITION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY EQUIPMENT”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, aplicabil şi proiectelor finanţate din Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian.

 1. Denumire Solicitant: ROMPRIX EXIM S.R.L.
 2. CUI: RO6842083.
 3. Sediul social: Str. Poet George Ţărnea 74, Pantelimon, jud. Ilfov, România.
 4. Telefon: 0730 090 531
 5. Fax: 021 255 5760
 6. E-mail: [email protected]
 7. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractului: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 – procedura competitivă.
 8. Sursa de finanţare a Contractului: Granturi SEE și Norvegiene 2014 – 2021/ fondurile proprii ale ROMPRIX EXIM S.R.L.
 9. Obiectul Contractului și locul de implementare:
  1. Obiect contract: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Planului de Afaceri, a Formularului Electronic de Proiect şi pentru Managementul Proiectului;
  2. Loc implementare: Str. Poet George Ţărnea 74, Pantelimon, jud. Ilfov, România.
 10. Tipul și durata contractului:
  1. Tipul: Contract prestări servicii, conform „Specificaţiilor tehnice”;
  2. Durata Contractului: minim 24 de luni de la semnarea Contractului de prestări servicii.
 11. Valoare estimată: 362.385,00 lei / 75.000,00 Euro fără TVA.
 12. Informaţii, clarificări:
  1. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul social al ROMPRIX EXIM S.R.L. din Str. Poet George Ţărnea 74, Pantelimon, jud. Ilfov, România, persoana contact: OPREA Laura Gilda – Director Economic, de Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin email;
  2. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor (prin e-mail sau la sediul Achizitorului): 17.08.2020, ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0730 090 531, e-mail: [email protected], persoana contact: OPREA Laura Gilda;
  3. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 19.08.2020, ora 16:00.
 13. Data şi ora limită pentru depunerea Ofertelor: 25.08.2020, ora 10:00.
 14. Adresa la care trebuie transmise/depuse Ofertele: ROMPRIX EXIM S.R.L. – str. Poet George Ţărnea 74, Pantelimon, jud. Ilfov, ROMÂNIA, CP 077145.
 15. Limba redactare ofertă: Limba română / engleză.
 16. Documentele ce urmează a fi prezentate de Ofertanţi: conform documentului “Specificaţii tehnice”.
 17. Instrucţiuni pentru elaborare şi prezentare Propunere financiară: Preţul exprimat în lei/euro, fără TVA.
 18. Modul de stabilire a Ofertei câştigătoare şi atribuire a Contractului de prestări servicii: Solicitantul privat va compara toate Ofertele primite prin raportarea acestora la toate cerinţele publicate şi va alege Oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. Raportul calitate/preţ competitiv va fi determinat prin stabilirea unor elemente de departajare, în ordinea priorităţii, a ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele solicitate. Elementele de departajare sunt detaliate în „Specificaţii tehnice”.
 19. Cursul referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea unitară a preţurilor Ofertelor, dacă va fi cazul: 1 euro = 4,8318 lei