Etichete tipărite fată-verso, tipar pe adeziv, tipar pe liner

Etichete cu imprimare pe ambele fețe, aplicate pe recipienți transparenți.